Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Work Centre Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimska 48, 45-368 Opole

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych pod adresem email: ; pod numerem telefonu: 774410654; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
b) podjęcie działań mających na celu wyszukiwanie i kierowania kandydatów do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje określone przez przepisy prawa, np. PIP, ZUS, WUP, naszym podwykonawcą firmą prawniczym, informatycznym i innym.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów administratora do czasu cofnięcia przez klienta zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest:

a. dobrowolne w przypadku danych przekazywanych w celu skorzystania z form komunikacji
b. obligatoryjne do zawarcia umowy.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.