Nie modyfikować.
Strona służy pobieraniu ofert wg numeru oferty.